Carbomix 50 G Oral Süspansiyon Icin Granül

5,00
Marka : Bizim Maya
{{'UrunDetay_TahminiTeslimSuresi' | translate}} : {{UrunDetayModel.product.tahminiTeslimSuresi}} {{'Global_Gun' | translate}}

KULLANMA TALİMATI CARBOMİX 50 g Oral Süspansiyon İçin Granül Ağızdan alınır.
• Etkin madde:
Aktif karbon 50 g
• Yardımcı maddeler:
Sitrik asit monohidrat, gliserol ve arap zamkı içerir.
Bu ilaç kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
- Bu kullanma talimatını saklayınız .Daha sonra tekrar okumaya ihti-yaç du-yabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkasına vermeyiniz
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:1. CARBOMİX nedir ve ne için kullanılır?
2. CARBOMİX'i kullanmadan önce nelere dikkat etmelisiniz?
3. CARBOMİX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkileri nedir?
5. CARBOMİX'in saklanması Başlıkları yer almaktadır.
1.CARBOMİX nedir ve ne için kullanılır?
CARBOMİX zehirlenmelerde antidot olarak kullanılan maddeler grubundandır.
CARBOMİX 500 mL'lik HDPE şişede (özel plastik şişe) ve özel uygulama aplikatörü ile sunulan oral süspansiyon şeklinde kullanılan granül formunda bir antidottur.
CARBOMİX etkin madde olarak aktif karbon içerir.
Akut oral zehirlenmelerde ve ilaçların yüksek dozda kullanımlarında zehirli maddelerin anında mideden absorbe edilerek (tutularak) vücuttan uzaklaştırılması için kullanılır.
2. CARBOMİX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CARBOMİX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
Aktif karbona veya sitrik asit monohidrat, gliserol ve arap zamkına
karşı alerjiniz var
ise kullanmayınız
Bir yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.
CARBOMİX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
CARBOMİX'i tercihen bir doktor gözetiminde kullanınız.
• Bilinci kapalı hastalara içirilmemelidir. Bu durumda mide veya mide-burun sondası yardımıyla uzman gözetiminde uygulanmalıdır.
• Bilinen bir kullanılmama durumu yoktur, her toksik madde için aynı derecede etkili bir absorban olmayabilir. Demir tuzları, siyanürler, lityum, borik asit, arsenik, etanol, metanol, etilen glikol, izopropanol gibi organik çözücüler üzerinde etkisi düşüktür.
• Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
• Korozif (aşındırıcı) madde aldıysanız özellikle dikkat etmelisiniz. Çünkü aktif karbon korozif maddenin yol açtığı yemek borusu ve mide hasarlarının endoskopi ile görüntülenmesini engelleyebilir.
• Belirli sıvı ya da elektrolit düzensizliğiniz varsa CARBOMİX ile birlikte müshil kullanmanız tavsiye edilmez.
• Zehirlenmeye sebep olan maddenin mide bağırsak hareketleri üzerine durdurucu ya da yavaşlatıcı etkisi varsa CARBOMİX kullanıldığında sindirim kanalında tıkanma meydana gelebilir. Bu durumda mide bağırsak sesleri özellikle tekrarlı doz CARBOMİX tedavisi gören hastalarda sık ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsan sizin için geçerli ise lütfen
doktorunuza danışınız.
CARBOMIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Aktif karbon büyük oranda ilaçları ve gıdaları adsorbe etmektedir. Bu nedenle CARBOMİX kullanırken iki saat içerisinde ilaç, gıda gibi benzeri maddelerin veya bitkisel ürünlerin alınmaması veya bunların alınmasından iki saat sonrasına kadar ilacın kullanılmaması gerekmektedir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CARBOMİX doktor tarafından gerekli görülmedikçe hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CARBOMİX anne sütü ile atılmamaktadır, emzirme döneminde kullanılabilir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanım becerisi üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
CARBOMİX kullanımı genellikle oral olarak kullanılan ilaçların etkisini azaltır. Aktif karbon kullanımı oral kontraseptif ve steroitdlerin etkisini azaltabilir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. CARBOMİX NASıL KULLANıLıR?
Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:
CARBOMİX yetişkinlerde mümkün olan en kısa zamanda 50 - 100 g. En düşük tedavi edici doz, genellikle vücut ağırlığının kilogram başına 1 gram'dır. Aktif karbon (1-2 şişe) uygulanmalıdır. Ciddi zehirlenme vakalarında tedaviye birkaç gün boyunca, her 4-6 saatte bir 160 mL (20 g aktif karbon) süspansiyon içilir. Doktorunuzun uygun gördüğü şekilde tekrarlı dozlar 4-6 saatte bir kullanılır. Bilinci kapalı olan hastalarda süspansiyon, doktor veya hemşirenin tıbbi gözetimi altında doğrudan mide sondası ile uygulanmalıdır.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu:
CARBOMİX sadece ağızdan kullanım içindir.
Aplikatör kullanılarak süspansiyon halinde içilir.
Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım
4-12 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz vücut ağırlığının her kg için yaklaşık 1 g aktif karbondur ( 10 mL süspansiyon). Akut zehirlenme vakalarında genel olarak ^ şişe uygulanmalıdır.
4 yaşından küçük çocuklarda doktor değerlendirmesi altında akut zehirlenme hallerinde ^ şişe birkaç kez uygulanabilir.
Yaşlılarda kullanım
Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.
Özel kullanım durumları Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Börek ve karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışındaki özel bir doz ayarlanması gerekmez.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve CARBOMİX ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.
Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.
Eğer CARBOMİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, dokt^^^nuz v^^ya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla CARBOMIx kullandıysanız:
CARBOMİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Süspansiyonun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Bulantı, kusma, ishal.
CARBOMIX'İ kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
CARBOMIX ILE TEDAVI SONLANDıRıLDıĞıNDA OLUŞABILECEK ETKILER:
Tedavi sonrası dışkı siyah çıkabilir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi CARBOMİX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, CARBOMIX'İ kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
• Nadiren alerjik durumlar,
• Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi, solunum yollarının tıkanması,
• Ciltte döküntü veya kızarıklık meydana gelmesi.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise aktif karbona karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkiler seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz.
• Kabızlık
• Tıbbi karbonun
y
üksek dozları ince bağırsak tıkanmasına neden olabilir. Bu durum laksatiflerin kullanılması ile önlenebilir.
Bunlar CARBOMİX'in hafif yan etkileridir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. CARBOMİX'in saklanması
CARBOMİX'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. CARBOMİX'i 25oC'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklanmalıdır.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra CARBOMİX'i kullanmayınız.
Tedavi anında sulandırılmalı ve kalan miktar atılmalıdır.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARBOMİX'i kullanmayınız.

:
Tavsiye Et