Mesafeli Satış Sözleşmesi

Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun / Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Unvan: Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ticaret Sicil No: 

İstanbul Ofis Adres:  

İstanbul Ofis Telefon: +90 212 613 44 23

 e-posta: [email protected]

 

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www. dogadanbizim.com.tr alışveriş sitesine üye olan kurumun temsilcisidir.

Üye kaydında bildirilen adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/Ürünün /Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre dâhilinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.sorumlu tutulamaz.

4.4. Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’e gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7. Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresini engelleyici durum ortadan kalkana kadar siparişin ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8. İşbu sözleşme, ALICI tarafından onaylanmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.'e faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün iade koşullarında belirtilen hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.'e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı ve kopya suretinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) gibi ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Doğadan Bizim Gıda ve Süt  Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR