Müşteri Bilgileri

Tarih :................
Ad :................
Soyad :................
Telefon :................
ePosta :................
ePosta adresimebilgilendirme mesajları gönderilmesini istiyorum. :................
Ip Adresi :................
Oturum Bilgisi :................

Aşağıdaki sözleşmede, bundan böyle "DOĞADAN BİZİM GIDA VE SÜT ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.", "DOĞADAN BİZİM GIDA " olarak anılacaktır.

1. Sözleşmenin onaylanması

DOĞADAN BİZİM GIDA üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve  üyelik      

 DOĞADAN BİZİM GIDA  sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren DOĞADAN BİZİM GIDA   sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Okunmadığı ve bilgisinin olmadığını ve kabul etmediğini iddia etmek mümkün olmadığı gibi kötü niyet olarak adledilir.

2. Hizmetlerin Tanımı

DOĞADAN BİZİM GIDA sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında www.dogadanbizim.com.tr  sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olur.

3. DOĞADAN BİZİM GIDA üyelik sistemi

. DOĞADAN BİZİM GIDA  üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. DOĞADAN BİZİM GIDA , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

. Kullanıcının DOĞADAN BİZİM GIDA  üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem DOĞADAN BİZİM GIDA ‘ya "login" olmak şeklinde tanımlanır.

4. Üye'nin yükümlülükleri

Üye DOĞADAN BİZİM GIDA  servislerinden yararlandığı sırada,

. Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

. DOĞADAN BİZİM GIDA  tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının DOĞADAN BİZİM GIDA 'ya ait olduğunu,

.DOĞADAN BİZİM GIDA  servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, DOĞADAN BİZİM GIDA ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve DOĞADAN BİZİM GIDA ‘nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

. DOĞADAN BİZİM GIDA  tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın sorumlu olmayacağını,

. Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın sorumlu olmayacağını,

. DOĞADAN BİZİM GIDA 'da sunulan hizmetlere DOĞADAN BİZİM GIDA  tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü DOĞADAN BİZİM GIDA’nın  sorumlu olmayacağını,

. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

. Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

. Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

. Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

. DOĞADAN BİZİM GIDA  servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı DOĞADAN BİZİM GIDA 'dan tazminat talep etmemeyi,

. DOĞADAN BİZİM GIDA 'dan izin almadan DOĞADAN BİZİM GIDA  servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

. DOĞADAN BİZİM GIDA ‘nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

. Kurallara aykırı davrandığı takdirde DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

. DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

. Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

. Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyenin işbu Sözleşme kapsamında www.dogadanbizim.com.tr Web Sitesi'ni kullanarak yaptığı işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu tek başına Üye'ye ait olduğunu,

. Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ve/veya hesaba havale yoluyla yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, üye alışveriş yaptığı kredi kartının kendisine ait olduğunu aksi taktirde doğacak maddi, manevi ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

. Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

. Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, DOĞADAN BİZİM GIDA  adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını,

. Üye DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın ticari itibarını zedeleyici eylem ve işlemler yapmayacağını aksi halde maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda olduğunu,

. Satılan ürün ve içeriğinden kaynaklandığı ispat olunamayan (öncelikle zararın oluştuğunu DOĞADAN BİZİM GIDA 'ya yazılı ihbar etmesi gerektiğini) zararlardan DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın sorumlu tutulamayacağını,

. Üye üründen dolayı zarar gördüğünü ancak DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın onay verdiği tahlil ve inceleme komisyonu raporu sonrası iddia edebileceğini, ürünün DOĞADAN BİZİM GIDA lojistik  tesislerinden çıktıktan sonra doğmuş ve saklama koşullarına uygun olmayan ortamlarda bulundurmadan kaynaklanan zararlardan DOĞADAN BİZİM GIDA 'yı hiçbir şekil ve halde sorumlu tutulamayacağını,

. Üye zarar iddiasını öncelikle DOĞADAN BİZİM GIDA 'ya derhal ihbardan sorumlu olduğunu, zarar iddiası sonrası DOĞADAN BİZİM GIDA ‘nın onayladığı inceleme komisyon raporu olmadan tek taraflı kararı ile basın/yayın kuruluşlarına vermiş olduğu bilgi, röportaj vb. DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın ticari itibarını kötüleyecek her türlü eylemden dolayı DOĞADAN BİZİM GIDA 'ya peşinen, gayri kabili rücu maddi (ticari defterlerinin incelenmesi ile menfi/müspet zararı miktarı) ve manevi (100.000.USD) tazminat ödemekle mükellef olduğunu,

Kabul ve taahhüt etmiştir.

5. DOĞADAN BİZİM GIDA 'ya verilen yetkiler

. DOĞADAN BİZİM GIDA herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı DOĞADAN BİZİM GIDA ‘nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

. Kullanıcı adı ve şifresi DOĞADAN BİZİM GIDA tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. DOĞADAN BİZİM GIDA  tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.

. DOĞADAN BİZİM GIDA  kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

. DOĞADAN BİZİM GIDA ‘nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır.

. DOĞADAN BİZİM GIDA , müşterinin onayı olmadan da DOĞADAN BİZİM GIDA  bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, DOĞADAN BİZİM GIDA  bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

. DOĞADAN BİZİM GIDA 'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü DOĞADAN BİZİM GIDA ‘ya aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde DOĞADAN BİZİM GIDA  hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

. DOĞADAN BİZİM GIDA, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktir de üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın sorumlu olmadığını kabul eder.

. DOĞADAN BİZİM GIDA, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

. DOĞADAN BİZİM GIDA üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. DOĞADAN BİZİM GIDA ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. Fiyatlar

Ürünlerin para birimleri ürün gruplarına göre EURO, DOLAR ya da TÜRK LİRASI gibi değişiklik gösterebilir. Döviz cinsinden olan ürünlerin Türk Lirasına dönüştürmede Merkez Bankası Döviz efektif satış kurları kullanılmaktadır. Sitedeki ürünlerin fiyatları KDV dahildir.

8. Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler  DOĞADAN BİZİM GIDA şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır

9. Ürün Teslimatı

Internet üzerinden Kredi Kartı ile yaptığınız tüm alışverişler üyelik formunda ya da sipariş formunda belirttiğiniz gönderi adresine (faturanız ve sipariş ettiğiniz ürünler) kargo ile teslim edilir. Böylece Internet üzerinden teslim edilmesini istediğiniz sizin tarafınızdan gönderi adresinin doğru girildiğini kabul etmiş olursunuz.

Ürün teslimi ancak DOĞADAN BİZİM GIDA ‘ ya siparişin doğru yazıldığını ve ücretinin doğru yatırıldığının tespiti halinde kargo yoluyla yapılır.

Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi siparişte kullandığınız Kredi Kartını göstermenizi ve/veya havale bilgilerinizi buna ek olarak da kimliğinizi (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi) gördükten sonra faturayı imzalattırıp ürününüzü size teslim eder.

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. . Kargo şirketi adreste üyeye ve/veya teslim almaya elverişli kişiye (2. dereceye kadar akraba) rastlayamadığı taktir de 1 kez ihbar bırakacaktır. Müşteri üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Aksi taktir de DOĞADAN BİZİM GIDA destek hattı olan 0212 6134424 'ü arayıp teslimat durumunu öğrenerek yeniden teslimin yapılmasını ister. Ya da bizim. dogadanbizim.com.tr  adresine Internet üzerinden yaptığı alışverişine ilişkin verilen sipariş numarasını belirterek siparişi hakkında bilgi almak istediğini belirten bir mail gönderip yanıt alabilir. Teslimat süreleri, www.dogadanbizim.com.tr  adresinin ana sayfasında bulunan Teslimat bölümünde belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilir.

DOĞADAN BİZİM GIDA 'nın sorumluluğunun ürünü kargoya teslim etmekle ürün ile ilgili sorumluluğunun sona erdiğini üye peşinen kabul ve taahhüt eder. Kargo şirketinden kaynaklanan geçikme, açık/gizli ayıplı mal tesliminden DOĞADAN BİZİM GIDA sorumlu değildir. Kargo'dan kaynaklanan bozulma, geçikme, açılmış ambalaj vb. tüm şikayetleri üyenin derhal (teslim ile aynı gün ve/veya ertesi gün) DOĞADAN BİZİM GIDA ‘ya izahatlı ihbarı gerekmektedir. Süresi içinde yapılan müracaatlar müşteri memnuniyeti kapsamında değerlendirilecektir. Kötüniyetli, izahatsız ve geç yapılan bildirimlerden temizmama sorumlu olmayacaktır.

10. Ürün İadesi

Ürünlerin orijinal amlajları açılmadığı sürece ürün iadesi ile ilgili olarak tüketici kanunu maddeleri geçerlidir. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun için sitedeki linki tıklayınız.

11. Temizmama kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda DOĞADAN BİZİM GIDA defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten DOĞADAN BİZİM GIDA  kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

13. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

14. Yürürlük

Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

DOĞADAN BİZİM GIDA  dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir. DOĞADAN BİZİM GIDA , yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu Sözleşme kapsamında Üye'ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) Üye'ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

16. İstek ve şikayetlerinizi bildirmek

Temizmama hakkında sormak istediklerinizi ya da varsa şikayetlerinizi bizim . dogadanbizim.com.tr  adresinden ya da 0212 6134424 numaralı telefona bildirebilirsiniz.

Bu site içerisinde yer alan tüm yazılı ve görsel malzemelerin telif hakları

DOĞADAN BİZİM GIDA 'a aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR