ARTIBİOTİK Babybiotik Kombiotik Prebiotik Yogurt Mayasi

Marka : Bizim Maya

İçindekiler: Prebiotik Lif(İnülin), 1750 mg. Starter kültürler(
Toplam Probiotik bakteri 20milyar CFU) 250mg
(Lactobacillus delburueckki ssp.bulgarius, Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum,
Lactobacillus paracasei)
 

ARTIBİOTİK BABYBİOTİK KOMBİOTİK PREBİOTİK mayası ile
size farklı seçenekler öneriyoruz.
 
1. SEÇENEK BABYBİOTİK KOMBİOTİK PREBİOTİK YOĞURT
MAYALAMAK 
BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik Yoğurt Mayalama Bilgisi
1. Sütü 15-20 dakika kaynatınız.
Çiğ sütü mutlaka bir iki  taşımlık diye açıklanan deyim  ile gözlemleyerek
kaynatınız. Bu kaynatma yaklaşık olarak 80-90 dereceler arasındaki bir sı-
caklıktır. Bu süre tencerenin ,ateş sıcaklığının  ve ocağın özelliklerine göre
uzar veya kısalır. Pastörize günlük sütleri isterseniz tekrar kaynatabilirsiniz.
Bir ölçüde sütün suyunu uzaklaştırmış olup ,katı bir yoğurt elde etmek için bir
yöntem olarak deneyebilirsiniz. UHT sütü ise yüksek sıcaklıklarda pastörizas
yon ve yüksek basınçlardaki homojenizasyon işlemlerinden dolayı önermi-
yoruz.
 
2. Mayalama sıcaklığı olan 45-47dereceye kadar soğumasını bekleyiniz
Bu sıcaklıkların tespiti için en kesin yöntem olarak mutlaka termometre edin-
menizi öneririz. Diğer yandan eğer termometreniz yok ise geleneksel olarak
yapılan serçe parmak yöntemi ile sıcaklık kontrolü yapabilirsiniz. Sütten
alacağınız 1 yemek kaşık sütün içine serçe parmağınızı batırınız. Parmağı-
nızın çok yanacağı ama ancak 10 saniye dayanacağınız sıcaklık ortalama
olarak 45-47 derecedir.  Genellikle yapılan hata ılık sıcaklığı mayalama sı-
caklığı olarak kabul etmektir ki bu sıcaklık 40 derecelerinde altında bir
sıcaklıktır. Bu düşük sıcaklıklarda probiotik  bakteriler aktifleşmemekte ve
uykuya dalmaktadırlar.
 
3. Ön aktifleştirme için bir çay bardağı ılık sütün içine BABYBİOTİK KOM-
BİOTİK Prebiotik yoğurt mayası paketinin tamamını katınız. Karıştırarak iyice
eritiniz. Minimum 30 dakika bekleyiniz. Ön aktileştirmedeki amaç , -50 dere-
cede liyofilize yöntemi ile dondurularak toz formuna getirilmiş olan bakteri-
lerin ılık süt içinde erimelerini sağlamaktır öncelikle ılık süt sıcaklığı 35-45
derece aralarında olmalıdır. Aktifleşme probiotik bakterilerin uyanması de-
mektir. Maya paketini bölmeyiniz.  Her türlü süt ölçeği için maya paketinin
tamamını kullanınız. Mayanın fazla olması diye bir olgu söz konusu değildir.
30 Dakika minimum bir süredir, ama daha uzun bir sürede olabilir.  Mayayı
aktifleştirirken bir diğer önerimiz tedbir olarak , bir çay bardağı ılık sütün
içinde bir maya paketinin tamamını katıp karıştırdığımızda bir çay kaşığı
kadar bir taze yoğurt katılmasını öneriyoruz. İlk önce herhangi bir taze yoğurt
iken ,sonrasında ise yapılan yoğurttan katılmalıdır.
 
4. 45-47 derece mayalama sıcaklığındaki sütün içine çay bardağında erimiş
olan mayayı katarak karıştırınız. Günlük tüketim miktarınıza göre küçük kap-
larda mayalamanızı tavsiye ederiz. Mayalama yaptığınız kabın veya kavano-
zun kapağını mutlaka kapatınız. Aktifleştirme yaptığınız ılık çay bardağındaki
veya aynı ölçülerdeki bir kavanozdaki mayanın erimiş olduğu sütü yoğurt
mayalayacağınız süte kattığınızda iyice karıştırmaya özen gösteriniz. Aç bitir
ölçeğinde günlük tüketeceğiniz ölçeklerde kavanozlara ve kaplara mayalama
yapmanızı öneririz. Bir gün içinde bir kavanozu tüketirken, diğerleri kapağı
açılmadığı ve buzdolabında beklediği için hem hijyen hem de güçlü bir yapı-
da kalmış olurlar.
 
5. Mayalama süresi 7-8 saat arasındadır. Tam pıhtılaşma olmasını bekleyiniz
Mayalama süresi saat olarak  izafi bir süredir  aslında . Kabın özelliğine, sa-
rılacak yünlü veya pamuklu örtüye ,konulan zemine ,fırına koyuluyorsa fırının
termostatlı olmasına ,ısının devamlı sabit kalmasına gibi bir değişken kriterler
olduğundan dolayı; tam pıhtılaşmayı gözlemlemek gerekir. Pıhtılaşma olana
kadar olan süre aslında tam mayalama süresidir. Pıhtılaşma olduktan sonra
buzdolabına konulmalıdır. Süt fermentasyonu henüz tamamlanmamış, he-
nüz pıhtı oluşmamış bir süt buzdolabına kaldırılmamalıdır.   
 
6. Mayalama süresince 45-47 derecelik ısıyı sabit tutmak için bir ortam oluş-
turunuz veya kabınızın etrafını ısısını kaybetmeyecek şekilde sarınız. Genel-
likle yapılan hatalar mayalama sıcaklığı olan 45-47 derece sıcaklıkların ma-
yalama süresi sonuna kadar sabit kalmasını sağlayamamaktır. Yünlü batta-
niyeler yerine pamuklu havlular ve örtüler yanlış tercihlerdir. Fırının eğer
termostatlı  bir ayarı var ise 55 dereceye ayarlanmalı ve sütün kap içindeki
sıcaklığının 45-47 derecede sabit kalması sağlanabilir. 
 
7. Mayalama süresi sonunda BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik yoğurdu-
nuzu buzdolabına koyunuz. Mayalama bittiğinde isterseniz doğrudan BABY-
BİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik yoğurdunuzu hemen  buzdolabınıza koyabilir-
siniz, isterseniz ortam sıcaklığında üstündeki örtüleri kaldırarak yavaş yavaş
soğumasını sağlayabilirsiniz.Buzdolabında yoğurdu bekletmek yağ protein-
lerinin de sertleşmeye etkisi ile yoğurdun kıvamının daha kıvamlı  olması
sağlanır. 
8. 6-12 saat sonra buzdolabından çıkartarak BABYBİOTİK KOMBİOTİK
Prebiotik yoğurdunuzu tüketebilirsiniz. Buzdolabında bekletilen yoğurt kıvam
açısından biraz daha sert olur.  Buzdolabındaki + 4 derece sıcaklık aslında
fermentasyonun durdurma sıcaklığıdır.  Buzdolabında artık fermentasyon ol-
maz.  Probiyotik bakteriler uykudadırlar. Asitlik ise bekleme süresi boyunca
yavaş yavaş artabilir. Buzdolabında BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik
yoğurt bekleme süresi bakteriyel etkinlik olarak 3 haftadır. 1. haftada % 30, 
2. Haftada % 60 , 3. Haftada % 90 oranında bakteriyel etkinlik azalır.  Bu a-
zalmaya neden olan ise bakterilerin üretmiş olduğu antimikrobiyal maddeler
olan kısa zincirli yağ asitlerinin oranlarının artmış olmasıdır.
 
9. BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik yoğurttan tekrar BABYBİOTİK KOM-
BİOTİK Prebiotik yoğurt mayalamak için önerimiz mayalık ayırmaktır.
BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik Yoğurt Mayası  ile bir kere BABYBİOTİK
KOMBİOTİK Prebiotik yoğurt yaptıktan sonra ,çok uzun bir süre hijyene ve
temizliğe dikkat etme koşulu ile mayalama tekrarlanabilir. Ancak Probiyotik
bakteri etkinliğinin zayıflama ihtimaline karşı 4-5 sefer mayalamadan sonra
tekrar yeni maya paketi kullanılmasını öneriyoruz. Bağırsaklarımıza daha
güçlü, daha etkin ve daha fazla sayıda probiyotik bakteri göndermek ama-
cımız olduğundan bu tekrarlama yeterlidir.
2. SEÇENEK DÖK KARIŞTIR YE !.   DÖK KARIŞTIR İÇ !..
BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik yoğurt yapamadığınız veya BABYBİO-
TİK KOMBİOTİK Prebiotik yoğurt olmadığı zamanlarda ,özellikle seyahatler-
de, tatillerde ve başka bir coğrafik florada bulunduğunuzda Probiyotikleri ve
Prebiyotikleri mutlaka kazanmak için bu seçeneği öneriyoruz. Coğrafik flora
değişikliğinde seyahat ishali veya kabızlığı ile karşılaşabilirsiniz. Zamanınızın
büyük bölümünü bu rahatsızlık ile geçirmek sizi huzursuz edebilir. Bu ishal
ve kabızlıklar yaşam kalitenizi ve performansınızı düşürür.  Stres dolu zorlu
bir durumlar esnasında da benzer durumlar olabilir. Bu nedenle günlük ola-
rak almanız gereken Probiyotikleri ve Prebiyotikleri almakla sindirim sistemi-
nizi ve bağışıklık sisteminizi korumuş olacaksınız. Yaşam kaliteniz yüksele-
cek, performansınız artacaktır. Öncelikle süt, fermente (mayalanmış) süt ü-
rünleri olan yoğurt, ayran  ile ayrıca meyve ve sebze sularına veya pürele-
rine, ayrıca soğuk ve ılık derecede olan tüm yiyecek ve içeceklerinize  1 sa-
şenin tamamını katarak tüketilmesini öneriyoruz. Doğrudan tüketimde probi-
yotik bakterilerin aktifleşmesi için metabolizmadaki varolan besinlerden ya-
rarlanım sağlanacaktır. Prebiyotik liflerinde olması ile probiyotik bakterilerin
bağırsaklarda aktifleşmeside kolay olacaktır. Aynı zamanda probiyotik bak-
terilerin bağırsak dokularına tutunarak kolonize olmasında prebiotik liflerinde
yararı olacaktır. BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik yoğurt mayasını kata-
cağınız içecek ve yiyeceklerinizin sıcaklığının 50 dereceyi aşmamasına dik-
kat ediniz. 55-60 derecelerden sonra probiyotik bakterilerin etkinliği azalır ve
yok olur. Günde 1 veya 2 saşe tüketebilirsiniz.
3.SEÇENEK AKTİFLEŞTİRME ALTERNATİFİ
BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik Yoğurt mayasını doğrudan tüketmenin
yanı sıra olanaklar ölçüsünde aktifleştirip fermente ederek tüketmek mümkün
1Lt. den 5 Lt.ye kadar Süt, Meyve veya Sebze suyu veya püreleri ile diğer
sıvı yiyeceklerin olduğu şişe veya kavanozun içine 1 saşenin tamamını ka-
tınız. Karıştırınız veya çalkalayınız. Oda sıcaklığında ortalama 30-35  dere-
celer arasında kalmasını sağlayınız. Fermantasyon için kışın 6-8 saat, yazın
4-6 saat bekleyiniz. Bu aktifleşmiş ve fermente olmuş olan sıvıdan 1 bardak
içiniz. Daha sonra kalan miktarı buzdolabında saklayarak her gün bir bardak
içiniz.
 
Aktifleştirme ve Fermantasyon ile ne kazanacaksınız?
1.Probiyotik bakterilerin sayısı çoğalacak, milyarca probiyotik bakteri bu sü-
reçte trilyonlarca olma şansı yakalayacaktır.
2.Probiyotik bakteriler  ferment bir karakter kazanacak, metabolizmada sü-
rekli besinleri fermente eden bir formda olacaklardır.
3.Probiotik bakteriler karbonhidratları dönüştürüp KZYA kısa zincirli yağ asit-
leri olan antimikrobiyal maddeler üreteceklerdir
4.Probiotikler proteinleri sentezleyerek bakteriyosin dediğimiz doğal antibiotik
olan Lantibiotikleri üreteceklerdir.
5.Probiyotik bakterilerden  sayısal ve niteliksel olarak maksimum yarar
sağlamış olacaksınız
6.Probiyotikler vitamin sentezlenmesini ve üretilmesini, minerallerin özüm-
senmesini, proteinlerin sindirilebilir formlara gelmesini sağlayacaklardır.
 
ARTIBİOTİK BABYBİOTİK KOMBİOTİK PREBİOTİK ÜRÜNÜN DİĞER
YARARLANIM ALTERNATİFLERİ
4. SEÇENEK SÜT, MEYVE ,SEBZE VE BAKLİYAT İLE TAHIL
EZMELERİNİN FERMENTASYONUNDA
BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik ürününü süte, süt ile yapılan tatlılara,
pastalara, dondurmalara, meyve suyuna veya pürelerine ,sebze suyuna veya
pürelerine, haşlanmış ve püre haline getirilmiş bakliyat ile tahıl ezmelerine
katarak farklı fermente ürünler yapabilirsiniz. Turşu, Şıra, Boza, Zeytin, Su-
cuk, Pastırma, Ekşi Mayalı Ekmek, Ançuez  gibi tüm fermente ürünlerin ya-
pımında uygun ısı, uygun ortam, uygun koşullar hazırlanarak BABYBİOTİK
KOMBİOTİK Prebiotik ürünü kullanılabilir. Ülkemizin tüm geleneksel besinleri
içeriğinde karbonhidrat olan tüm besinleri probiyotikler ile fermente edilerek
tüketilebilir. Ülkemizde probiyotik gıdaların çeşitliliği ve zenginliği arttırılma-
lıdır.
5. EVCİL HAYVANLARIN ,CAN DOSTLARIN BESLENMESİNDE
Can dostları olan kedi ,köpek ve diğer hayvanların yiyeceklerine içme suları-
na ve mamalarına BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik ürününü katabilirsiniz.
Katılacak olan yiyecek ve içecekler günlük kullanım miktarlarında olmalıdır.
Evcil hayvanların sindirim sistemleri düzelecek bağışıklık sistemi güçlene-
cektir.Hastalıklara karşı dirençleri artacaktır. Tüylerinin daha parlak ve canlı
olması, dışkılarının daha az kokması sağlanacaktır.
6. EV VE BAHÇE BİTKİLERİNİN BESLENMESİNDE
Evinizde veya bahçenizde yetiştirdiğiniz tüm bitkilerin kök ve yaprak beslen-
melerinde BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik ürününü kullanabilirsiniz. Bit-
kinin olduğu toprak daha fazla oranda canlı mikroorganizmalarla zenginleşe-
bilir. Toprak ne kadar çok canlı mikroorganizmaya, yararlı bakterilere sahip
olursa bitkilerin azot ,fosfor ve minerallerden yararlanımı o ölçüde artacaktır.
Biolojik açıdan zengin ve güçlü bir toprak yapısı ortaya çıkarmak mümkün
olacaktır. Bitkilerin bağırsakları kökleridir. Köklerde yararlı bakterilerin çoğal-
ması gövdenin,sapların,yaprakların ve meyvelerin dokularında yararlı bak-
terilerinde çoğalmasını ve etkinleşmesini  sağlayacaktır. Probiyotikleri, yetiş-
tirdiğiniz sebzelerden ve meyvelerden almak mümkün olacaktır. Toprak bi-
yolojik açıdan zenginleşirse yeraltı suları ve atmosferde biyolojik zenginliğe
kavuşacaktır.
7. EVSEL ÇÖPLERDEN KOMPOST GÜBRE YAPIMINDA
Evdeki yiyecek atıklarından , özellikle sebze ve meyve atıklarından toprağı
besleyecek  kompost gübre yapımında BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik
ürününü kullanabilirsiniz. Kapalı bir kap içinde atıkların yararlı ve probiyotik
bakterilerle uygun ısı ve uygun ortam  sağlanıp fermentasyon yaparak hazır-
layacağınız zengin kompost gübre; hem ekolojik geri dönüşümde hem top-
rağın biyolojik olarak güçlenmesinde ve zenginleşmesinde çok büyük yarar-
lılıklar sağlanmış olacaktır . Dünyamızda ''Çöp olmamalı, Biyolojik döngü
sağlanmalıdır''.
8. PROBİYOTİK KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNİN YAPIMINDA
Yağlı, sivilceli ve akneli yüzlerde, cilt problemlerinde maske ve temizleyici o-
larak BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik ürününü kullanabilirsiniz. Ayrıca
evde yapılacak sabun, krem, diş macunu, ağız gargarası ve diğer kişisel te-
mizlik ürünlerine katarak  Probiyotik temizlik maddeleri üretebilirsiniz.
9. PROBİYOTİK EV, İŞ VE YAŞAM ORTAMI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN
YAPIMINDA
Özellikle bulaşık ve ortam temizliği için üretilecek temizlik sirkesinin başlan-
gıç fermentasyonu  ile ortamların doğal kokularla değişimi için üretilecek do-
ğal ekolojik sprey ve parfümlerin üretilmesinde, ekolojik bir atmosfer oluştu-
rulmasında BABYBİOTİK KOMBİOTİK Prebiotik ürününü kullanabilirsiniz.
10. HER ZORUNLU ANTİBİYOTİK KULLANIMINDAN 2 SAAT SONRA
Her ARTIBİOTİK ürünü, her zorunlu ANTİBİOTİK  alımından , 2 saat sonra
mutlaka kullanılmalıdır. Antibiotik bittikten sonrada ARTIBİOTİK kullanımı
devam etmelidir. Artıbiotiklerden kaynaklı ishallere ve aynı zamanda antibi-
otiklerin probiotiklere vereceği zararlara karşı güçlü ve etkin probiotik bakte-
riler mutlaka alınmalıdır. Antibiotik ve antimikrobiyal dirençliliğinin önlenmesi
ve oluşmaması için ARTIBİOTİK ürünleri kullanılmalıdır. Aynı zamanda hay-
vanlardan ve bitkilerden gelebilecek , antibiotiklerin ve benzeri kimyasalların
metabolizmada vereceği zararların önlenmesinde etkinlik sağlanmış olacaktır.
DİKKAT !...
Isıya duyarlı olduğundan sıcak ve ısı değişimi olan yerlere koymayınız.
Işığa maruz bırakmayınız. Buzdolabında +4 derecede saklayınız.